Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Cải cách hành chính

Tin bài tháng 11 năm 2020

Trong tháng 11/2020, UBND xã đã giải quyết 135 hồ sơ cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế Một cửa – một cửa liên thông đúng thời hạn, trong đó có 73 hồ sơ từ tháng 10 chuyển qua, nhận trong tháng 62 hồ sơ

Tin bài tháng 10 năm 2020

Trong tháng 10/2020, UBND xã đã giải quyết 130 hồ sơ cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế Một cửa – một cửa liên thông đúng thời hạn, trong đó có 77 hồ sơ từ tháng 9 chuyển qua, nhận trong tháng 53 hồ sơ,

Tin bài tháng 9 năm 2020

Trong tháng 9/2020, UBND xã đã giải quyết 145 hồ sơ cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế Một cửa – một cửa liên thông đúng thời hạn, trong đó có 64 hồ sơ từ tháng 8 chuyển qua, nhận trong tháng 71 hồ sơ

Tin bài tháng 8 năm 2020

Trong tháng 8/2020, UBND xã đã giải quyết 145 hồ sơ cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế Một cửa – một cửa liên thông đúng thời hạn, trong đó có 45 hồ sơ từ tháng 7 chuyển qua, nhận trong tháng 100 hồ sơ

Thông tin đường dây nóng

Nếu gặp vướng mắc, khó khăn, đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị theo đường dây nóng như sau: 1. Số điện thoại - 02583621016

Ninh An thực hiện tốt công tác CCHC tháng 11 năm 2019

Nhằm kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính, UBND xã Ninh An đã chỉ đạo giám sát, thường xuyên đôn đốc theo dõi việc giải quyết các thủ tục hành chính của cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Ninh An thực hiện tốt công tác CCHC tháng 10 năm 2019

Nhằm kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính, UBND xã Ninh An đã chỉ đạo giám sát, thường xuyên đôn đốc theo dõi việc giải quyết các thủ tục hành chính của cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/25/2021 10:19:55 AM

 
 
 
 
 
 
Thiết kế website
 
 
 
^ Về đầu trang