Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Xây dựng Đảng - Chính quyền

Đảng Ủy xã Ninh An tổ chức Học tập, quán triệt Nghị quyết TW5 khóa XII

Đảng Ủy xã Ninh An tổ chức Học tập, quán triệt Nghị quyết TW5 khóa XII
Sáng ngày 14 tháng 8/2017, Đảng ủy xã Ninh An đã tổ chức học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho trên 150 cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú trong tàn đảng bộ.

              Sáng ngày 14 tháng 8/2017, Đảng ủy xã Ninh An đã tổ chức học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho trên 150 cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú trong tàn đảng bộ.

              Các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Đảng ủy trình bày nội dung của Nghị quyết Hội nghị gồm ba nghị quyết chuyên đề: - Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3-6-2017 về phát triền kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. - Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 3-6-2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. - Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 3-6-2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

               Sau hội nghị học tập, quán triệt, Đảng ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và đã hướng dẫn các đồng chí cán bộ, đảng viên tham gia học tập viết bài thu hoạch nêu lên nhận thức cơ bản, sâu sắc những nội dung của Nghị quyết. Từ đó đề ra những biện pháp, giải pháp phù hợp, thực hiện tốt nội dung của các Nghị quyết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên mọi lĩnh vực công tác.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
5/12/2018 1:41:24 PM

Noi thi hay vay ma nguoi vua tham hut quy cua nhan dan ma van dc ket nap vao dang la sao

5/12/2018 1:43:46 PM

Noi thi hay vay ma co dong chi vua vi pham da voi ket nap vao dang o chi bo xom goi

DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/19/2020 5:26:04 AM

^ Về đầu trang