Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tin Tức - Sự Kiện

Đảng ủy xã Ninh An Tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW về tổ chức và hoạt động của Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.

Đảng ủy xã Ninh An Tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW về tổ chức và hoạt động của Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.
Sáng ngày 9 tháng 9/2019, Đảng ủy xã Ninh An đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009-2019.

Sáng ngày 9 tháng 9/2019, Đảng ủy xã Ninh An đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009-2019.

Dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy xã và Đảng ủy quân sự thị xã, cùng với sự nổ lực rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đoàn kết một lòng cùng nhau xây dựng chi bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quốc phòng quân sự địa phương, chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Ban Chỉ huy quân sự xã đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Hoàn thành tốt công tác khám tuyển, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ đạt và vượt chỉ tiêu của thị xã giao. Làm tốt công tác hậu phương quân đội. Tổ chức huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân cơ động, dân quân tại chổ và lực lượng dự bị động viên, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 theo quy định. Phối hợp với Công an và các ban ngành đoàn thể giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từng địa bàn dân cư. Xây dựng chi bộ mạnh cả về chính trị-tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Hàng năm đều bồi dưỡng kết nạp được 1 đến 2 đảng viên. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 03 và 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, chi bộ quân sự xã Ninh An đã đạt được kết quả tốt, chất lượng cán bộ, đảng viên chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên được tăng cường, góp phần xây dựng cấp ủy địa phương trong sạch vững mạnh. Nhiều tập thể và cá nhân được Ủy ban nhân dân thị xã và xã tặng giấy khen.

Hội nghị đã thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm, khẳng định tính đúng đắn của loại hình chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trong thực tiễn. Từ đó đề ra chủ trương, biện pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn nữa Hướng dấn số 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 1231-HD/TU, ngày 22/3/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn và Nghị quyết của Đảng ủy quân sự thị xã.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/19/2020 4:12:51 PM

^ Về đầu trang