Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tin Tức - Sự Kiện

Hội Nông dân xã tổ chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Hội Nông dân xã tổ chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Sáng ngày 25 tháng 4/2019, hội nông dân Ninh An đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” cho trên 80 cán bộ, hội viên nòng cốt.

Sáng ngày 25 tháng 4/2019, hội nông dân Ninh An đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” cho trên 80 cán bộ, hội viên nòng cốt.

          Các đại biểu nghe báo cáo viên Đảng ủy trình bày nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân gồm:

          - Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

          - Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

          - Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

          Và về chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

          Qua học tập, các đại biểu đã nắm chắc những nội dung cơ bản theo yêu cầu. Từ đó có kế hoạch thực hiện, khắc phục các hạn chế, yếu kém, tồn tại liên quan đến 3 nội dung của chuyên đề. Nâng cao chất lượng công tác hội, luôn tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo Bác gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/1/2020 5:02:20 PM

 
Thiết kế website       
 
 
 
 
^ Về đầu trang