Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tin Tức - Sự Kiện

Ninh An mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh năm 2019 cho đối tượng 4.

Ninh An mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh năm 2019 cho đối tượng 4.
Nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức những nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng, quản lý của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, âm mưu “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch và biện pháp phòng, chống ở cơ sở. Sáng ngày 5 tháng 9/2019, Ủy ban Nhân dân xã Ninh An đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh năm 2019 cho 80 cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 của xã.

Nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức những nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng, quản lý của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, âm mưu “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch và biện pháp phòng, chống ở cơ sở. Sáng ngày 5 tháng 9/2019, Ủy ban Nhân dân xã Ninh An đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh năm 2019 cho 80 cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 của xã.

Các học viên đã được học tập, nghiên cứu về các chuyên đề:

- Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, cũng cố quốc phòng-an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

- Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

- Tổ chức phản động FULRO và âm mưu thủ đoạn chóng phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch trên địa bàn Tây Nguyên.

- Vấn đề dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng trên địa bàn Quân khu 5.

- Nội dung cơ bản của các luật: Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và các Văn bản về quốc phòng-an ninh.

- Biên giới Quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

Qua 2 ngày học tập, nghiên cứu, các đại biểu đã nắm vững nội dung của các chuyên đề, nâng cao trình độ nhận thức, từ đó trên cương vị lĩnh vực công tác, các đồng chí vận dụng phù hợp, sáng tạo các nguyên tắc, biện pháp vào quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh. Thực hiện tốt các phong trào thi đua, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/19/2020 4:12:40 PM

^ Về đầu trang