? THÔNG BÁO LỊCH CHI TRẢ TRỢ CẤP THÁNG 02/2021 CHO ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH | UBND Xã Ninh An | ubnd-xa-ninh-an
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Thông báo lịch chi trả trợ cấp tháng 01/2021 cho đối tượng chính sách, người có công

ỦY BAN NHÂN DÂN                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      XÃ NINH AN                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:    /TB-UBND                                           Ninh An, ngày  01  tháng 02  năm 2021

 

                                                            THÔNG BÁO

                     Chi trả tiền trợ cấp tháng 01/2021 cho đối tượng chính sách

 

          UBND xã Ninh An thông báo cho các đối tượng chính sách, người có công đang nhận trợ cấp hàng tháng tại UBND xã Ninh An

          Đúng  07 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 02 năm 2021 (Sáng thứ tư)

          Đến tại UBND xã Ninh An để nhận tiền tiền trợ cấp tháng 02/2021.

          UBND xã chi trả 01 buổi sáng.

          Đề nghị Ông (bà) đến đúng thời gian và quy định ./.

          Lưu ý: Khi đi nhận tiền phải mang theo sổ của người nhận, đeo khẩu trang, nếu nhận thay phải làm giấy ủy quyền.

 

Nơi nhận :                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Đài TT (T/ báo);

- Lưu: VT.

Trung tâm dịch vụ Hành chính côngdịch vụ công quốc giatra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/7/2023 10:08:24 AM

^ V? ??u trang