? tuyên truyền Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025 | UBND Xã Ninh An | ubnd-xa-ninh-an
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tuyền truyền CCHC

tuyên truyền Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025

tuyên truyền Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025

Thực hiện Công văn số 657/STTTT-TTBCXB ngày 31/3/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về tuyên truyền Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025.

          1. Nội dung tuyên truyền - Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025. Xem nội dung văn bản tại địa chỉ: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?cl ass_id=509&_page=1&mode=detail&document_id=202207; http://khanhhoa.gov.vn/Modules/Document/LawDocumentDetail.aspx?D ocumentId=504d662a-4b3f-45e7-8a0f-cc4fd2a011bd.

 

 - Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh; việc thực hiện cải cách hành chính theo tư duy mới hướng tới nền hành chính phục vụ với mục tiêu giảm tối đa thời gian, chi phí cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh tại tỉnh.

   2 - Thông tin về các nhiệm vụ và giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; công tác đối thoại, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; các sáng kiến, giải pháp, mô hình cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, thành phố.

- Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính và thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

- Đưa tin, bài phản ánh tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025 tại địa phương và trên địa bàn thị xã.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Trung tâm dịch vụ Hành chính côngdịch vụ công quốc giatra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/7/2023 9:10:52 AM

^ V? ??u trang